Budgetbeheer werkgever

Budgetbeheer is bedoeld voor personen die zelfstandig hun financiën kunnen regelen maar hierbij wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Bij budgetbeheer wordt het inkomen op een aparte rekening gestort. Deze wordt geopend door de werknemer. Hier kan Quitte bij helpen. Deze rekening wordt de beheerrekening genoemd en zal door Quitte worden beheerd door middel van een machtiging van de medewerker. Van ons ontvangt uw medewerker wekelijks of maandelijks leefgeld. U kunt er dan zeker van zijn dat de vaste lasten worden betaald. Zo wordt voorkomen dat er (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan. Eventueel kunnen er ook betalingsafspraken met de schuldeisers worden gemaakt.

Quitte stelt een overeenkomst op waarin alle afspraken worden vastgelegd en waarin Quitte wordt gemachtigd de financiën te regelen. Ook krijgt de medewerker een inlogcode om via Onview de status van de betalingen te kunnen bekijken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Quitte en ik maak graag tijd voor u.