Hoe ga ik om met loonbeslag van een van mijn werknemers?

Beslagvrije voet

Op het moment dat de deurwaarder beslag legt op het loon van uw werknemer, bent u als werkgever verplicht hier aan te voldoen. Het is niet toegestaan beslag te leggen op het volledige salaris. Er dient rekening te worden gehouden met een beslagvrije voet. Dit is het deel dat de werknemer van zijn of haar inkomen mag behouden voor het betalen van de vaste lasten. Het bedrag dat overblijft wordt gebruikt voor het aflossen van de schulden. Vaak zien we dat de beslagvrije voet verkeerd wordt berekend.

Berekenen van de beslagvrije voet

Met het berekenen van de beslagvrije voet wordt rekening gehouden met onderstaande:

  • Ziektekostenverzekering;
  • Huur of hypotheek;
  • Zorg- of huurtoeslag;
  • Het eventuele kindgebonden budget
  • Inkomen
  • Gezinssamenstelling.

Bij beslaglegging heeft ook uw werknemer een schrijven ontvangen van de deurwaarder. In dit schrijven wordt gevraagd naar de bedragen van bovengenoemde. Alleen met deze informatie kunt u nakijken of de beslagvrije voet correct is berekend. Om deze reden is het belangrijk om met uw werknemer in gesprek te gaan.

Ga in gesprek met uw werknemer

Omdat het regelmatig gebeurt dat een schuldenaar de post al enige tijd niet opent, is het vrij waarschijnlijk dat ook de brief van de deurwaarder ongeopend in een doos is beland. Indien u niet met uw werknemer in gesprek gaat en samen kijkt of de berekening klopt, zal de deurwaarder een schatting maken van de beslagvrije voet. De kans is dan ook groot dat deze lager uitvalt dan wat het in werkelijkheid zou moeten zijn en uw medewerker zal waarschijnlijk nog verder in de problemen raken. Het is nogal een verschil of jij €948,- per maand ontvangt of € 1.300,-.

Om na te gaan of de beslagvrije voet correct is berekend, kijk dan op https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/

Informatieplicht

Als werkgever dient u aan de wettelijke informatieplicht aan de deurwaarder te voldoen. Indien u hier niet aan voldoet, dan loopt u het risico zelf aansprakelijk te worden gesteld voor de schuld van uw werknemer. Ook dient u er rekening mee te houden dat vrijwel alle looncomponenten aan de deurwaarder moeten worden afgedragen.

Heeft u vragen over loonbeslag of financiële problemen bij uw werknemer, neem dan gerust contact op met Quitte.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief