Scheiden doet lijden… ook in de portemonnee

Tegenwoordig strandt één op de drie huwelijken in een echtscheiding. Heel triest natuurlijk, maar het goede nieuws is dat er ondanks deze sombere cijfers nog altijd heel wat huwelijken per jaar plaatsvinden. In 2019, voordat we ooit hadden gehoord van Corona, zijn er in totaal nog ruim 44.000 paren in het huwelijksbootje gestapt. Echtparen die nog steeds het vertrouwen  hebben dat het hen wel gaat lukken het langer vol te houden. Dat is mooi en dat moet ook vooral zo blijven! Zonder al deze prachtige huwelijken zou er een stuk minder romantiek in het leven zijn.

Veranderingen sinds 2018

Trouwde je vóór 1 januari 2018, dan trouwde je automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekende dat het gehele vermogen en alle schulden een verantwoordelijkheid was van beide partners. Vond je dat geen prettig idee, dan kon je zaken laten vastleggen en trouwde je onder huwelijkse voorwaarden. Je kon aangeven welke zaken van jou waren en vooral van jou moesten blijven zodat bij een eventuele scheiding hier geen misverstanden over konden ontstaan.

Sinds 2018 is hier verandering in gekomen. De algehele gemeenschap van goederen is komen te vervallen en hier voor in plaats is de beperkte gemeenschap van goederen gekomen. Dit houdt in dat alle bezittingen maar ook de schulden die je had voor je trouwde van jou blijven.

Nederland ligt met de invoer van deze regel zéker niet voorop bij andere landen. Veel landen maakten al jaren gebruik van deze regeling.

Tijdens het huwelijk

De kans is groot dat je tijdens het huwelijk toch gezamenlijke schulden aangaat of bezittingen die je samen aanschaft. Denk aan een huis wat je samen koopt waarvoor je een hypotheek aangaat op naam van beiden. Of de inboedel voor deze nieuwe woning die je samen aanschaft. Hiervoor ben je ieder voor de helft verantwoordelijk. Indien je te maken hebt met schuldeisers, is het niet meer mogelijk dat een van beide partners opdraait voor de gehele schuld, maar is bij jou maar de helft opeisbaar.

Vervallen de huwelijkse voorwaarden?

Nee, dit kan nog steeds. Stel dat het inkomen van jou een stuk hoger ligt dan dat van je partner en je wilt niet dat alles 50/50 verdeeld wordt, dan kun je alsnog huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris.

Scheiden en schulden

Indien er na een aantal jaren toch een scheiding plaatsvindt, zijn jullie dus beiden verantwoordelijk voor de schulden die tijdens het huwelijk zijn gemaakt. De hypotheek, de lening voor de auto, het doorlopend krediet; alles wordt 50/50 verdeeld. Hoe kun je hiermee het best omgaan om ergernissen en teleurstellingen te voorkomen?

Schulden verdelen

Zorg dat je alle schulden op een rijtje zet en teken hier allebei voor. Desnoods laat je er door de belastingdienst een stempel op zetten of vraag je de rechter om een voorlopige voorziening. Is jouw partner nieuwe schulden aangegaan, dan ben jij hier in elk geval niet meer verantwoordelijk voor.

Één contactpersoon

Het handigst is het als een van beide partners aflost aan de schuldeiser en de ander betaalt zijn of haar deel aan de (ex)-partner. De schuldeiser heeft dan maar één contactpersoon en dit is wel zo overzichtelijk en helder.

Alles aflossen met een lening

Als jullie inkomen voldoende is, zou je eventueel allebei een lening af kunnen sluiten op je eigen naam en hiermee de schuld af te lossen. Hiermee ben je alleen nog maar verantwoordelijk voor jouw deel van de lening. Dit is alleen mogelijk als er geen sprake is van een negatieve BKR notering. Is die er wel, dan is het vaak niet mogelijk een nieuwe lening af te sluiten. Houd er wel rekening mee dat er bij een persoonlijke lening ook een behoorlijk bedrag aan rente betaald moet worden. Het geeft echter wel rust omdat je je geen zorgen meer hoeft te maken over je ex-partner.

 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief