Toeslagen, hoe zit dat nou?

Toeslagen; velen van ons hebben hier weleens mee te maken gehad. Maar hoe weet je nou waar je recht op hebt en wat doe je als je teveel hebt ontvangen? Regelmatig kom ik bij mensen thuis die een behoorlijke schuld hebben bij de belastingdienst omdat zij in het verleden teveel toeslagen hebben ontvangen. Daarentegen zie ik ook dat er soms geen toeslagen worden aangevraagd waar wel recht op is. Allebei erg jammer! Maar hoe zit het nou eigenlijk met die toeslagen?

De Belastingdienst kent 4 soorten toeslagen:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budet

Hoe weet je nou of je recht hebt op een of meerdere van deze toeslagen? De Belastingdienst gaat uit van het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen. Het verzamelinkomen kun je vinden op je meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Het toetsingsinkomen is het jaarinkomen van jou en je eventuele partner. Aan alle toeslagen hangen uiteraard enkele voorwaarden;

Huurtoeslag

Om huurtoeslag te ontvangen wordt er gekeken naar de prijs van de huurwoning en naar je inkomen. De huurprijs van de woning mag in 2019 niet meer zijn dan € 720,42. Als alle inwoners jonger zijn dan 23, mag de huurprijs niet hoger zijn dan € 424,44. Had je al een kind dat al bij je woonde? Dan mag de huurprijs toch €720,42 zijn.

Als je inkomen als alleenstaande in 2019 hoger is dan € 22.700,-, heb je geen recht op huurtoeslag. Huur je de woning met meerdere personen, dan mag het inkomen van alle inwoners niet hoger zijn dan € 30.825,-.

Heb je teveel spaargeld? Ook dan kun je geen aanspraak maken op de huurtoeslag. Dit mag als alleenstaande niet meer zijn dan € 30.360,- en als koppel € 60.720,-

Zorgtoeslag

In Nederland is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Ben je 18 jaar of ouder, dan ben je premie verschuldigd. Vóór deze leeftijd kun je “meeliften” op de polis van je ouders. Mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit inkomen mag in 2019 voor een alleenstaande niet hoger zijn dan € 29.562,- per jaar. Heb je een toeslagpartner, dan is dit maximale jaarinkomen € 37.885,-.

Ook wordt er gekeken naar je vermogen. Op 1 januari 2019 mag dit niet meer zijn dan € 114.776,- voor een alleenstaande en € 145.136,- voor jou en je partner samen.

Kinderopvangtoeslag

In deze moderne tijd kiezen vaak beide ouders ervoor om te blijven werken. Voor de kinderen zal dan een opvang moeten worden gezocht. Kinderopvang in de vorm van een kinderdagverblijf of gastouder zijn behoorlijk prijzig en ook hiervoor bestaat een tegemoetkoming van de overheid. Wel moet je voldoen aan behoorlijk wat voorwaarden. Om aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag, wordt gekeken naar de volgende punten:

 • Persoonlijke situatie
  1. Je hebt tenminste 1 thuiswonend kind;
  2. Dit kind gaat naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie en zit nog niet op het voortgezet onderwijs;
  3. Beide ouders hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  4. Het kind staat ingeschreven op het adres van de aanvrager.
 • Financiële situatie
  1. Ouders ontvangen kinderbijslag of pleegouderbijdrage;
  2. Je betaalt als ouders de kosten voor kinderopvang;
  3. De ouders dragen bij aan de kosten voor het levensonderhoud van het kind.
 • Arbeidssituatie
  1. Beide ouders hebben inkomen uit loondienst of winst uit een onderneming;
  2. Er wordt meegewerkt aan de onderneming van de partner;
  3. Er is inkomen uit arbeid of de gemeente betaalt mee aan de opvangkosten.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen van jou en je partner, de kosten voor de kinderopvang en de bijdrage van de gemeente of het UWV.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Als je al andere toeslagen ontvangt, hoef je het kindgebonden budget niet meer zelf aan te vragen. Deze krijg je vanzelf als je hier recht op hebt.

Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken om te kijken op welk bedrag jij recht hebt.

Is jouw vermogen meer dan € 114.776,- als alleenstaande of €145.136 als koppel, dan heb je geen recht op kindgebonden budget.

Wat doe je als je teveel toeslagen hebt ontvangen?

Het bestaan van toeslagen is natuurlijk geweldig. Voor veel mensen maken deze toeslagen dat ze de maand door kunnen komen. Maar wat nou als jij ineens een brief krijgt van de Belastingdienst met de mededeling dat je een flink bedrag terug moet betalen omdat je een tijdje onterecht toeslagen hebt ontvangen?

Ten eerste moet je natuurlijk voorkomen dat je deze brief op de mat krijgt. Maar goed, als het al te laat is zul je actie moeten ondernemen. Niets doen is geen optie, want je zult het bedrag hoe dan ook terug moeten betalen.

Als je onterecht ontvangen toeslagen moet terugbetalen en dit lukt je niet in één keer, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst. Met hen kun je bespreken wat de mogelijkheden zijn. Vaak is het bedrag te verrekenen met de toeslagen die je op dit moment ontvangt. Kan dat niet, dan kun je een regeling treffen dat het bedrag in 24 maanden wordt terugbetaald. Als deze beide opties voor jou niet mogelijk zijn, dan gaan zij in uitzonderlijke gevallen ook akkoord met een persoonlijke betalingsregeling. De voorwaarden voor deze regeling vind je hier.

Meer informatie over het aanvragen van toeslagen kun je lezen op de website van de Belastingdienst of op www.toeslagen.nl.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief