Budgetcoaching werknemer

Maar liefst 62% van de werkgevers heeft werknemers in dienst die te maken hebben met schulden. Eén werknemer met schulden kost een werkgever al snel zo’n slordige € 13.000,- per jaar indien deze full time werkt en een modaal salaris verdient (Nibud). Deze kosten zitten hem vooral in het verwerken van loonbeslagen, verminderde productiviteit en ziekmeldingen.

Er zijn vele oorzaken van schulden. Echtscheiding, hoge ziektekosten of verkoop van een huis met restschuld zijn slechts enkele voorbeelden van het ontstaan van schulden en kunnen iemand behoorlijke zorgen baren. Vaak begint het met het niet kunnen betalen van een van de vaste lasten, bijvoorbeeld de energierekening. De volgende maand komt er nog een bedrag bij en voor dat men het weet is het probleem niet meer te overzien en vult men het ene gat met het andere, met alle gevolgen van dien.

Signalen van mogelijke financiële problemen kunnen onder andere zijn

Er wordt regelmatig gevraagd om een voorschot;
De medewerker maakt vaker fouten door verminderde concentratie;
De medewerker meldt zich vaker ziek;
De medewerker is minder productief;
De medewerker is prikkelbaar.

Indien u bovenstaande signalen opmerkt, ga dan eens met de medewerker in gesprek. Hij of zij zal waarschijnlijk zelf niet naar u toekomen en zal zich wellicht schamen om de problemen aan u voor te leggen. Laat uw medewerker voelen dat deze er niet alleen voor staat en dat u hierin graag wilt helpen. Met de hulp van Quitte kunt u er voor zorgen dat uw medewerker binnenkort weer met plezier naar het werk gaat en bovengenoemde signalen zullen tot het verleden behoren.

De budgetcoach van Quitte zal uw medewerker thuis bezoeken en samen zullen we een overzicht maken van de inkomsten, uitgaven en betalingsachterstanden. Ook zullen we kijken of uw medewerker recht heeft op toeslagen of subsidies. Hierna wordt er een budgetplan gemaakt waarmee uw medewerker zijn financiën weer op orde krijgt. Indien er sprake is van problematische schulden, dan zullen wij uw medeweker doorverwijzen naar schuldhulpverlening.

Voor elke medewerker zal een offerte op maat worden gemaakt. Het tarief zal afhankelijk zijn van de aard van de achterliggende problematiek.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is bedoeld voor personen die zelfstandig hun financiën kunnen regelen maar hierbij wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Bij budgetbeheer wordt uw inkomen op een aparte rekening gestort welke door Quitte wordt beheerd. Van ons ontvangt u uw leefgeld. U kunt er dan zeker van zijn dat uw vaste lasten worden betaald. Zo voorkomt u dat er (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan. Eventueel kunnen er ook betalingsafspraken met uw schuldeisers worden gemaakt.

Quitte stelt een overeenkomst op waarin alle afspraken worden vastgelegd en waarin u Quitte machtigt uw financiën te regelen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Indien u meer informatie wilt over budgetbeheer, neem dan contact op met Quitte.

Budgetcursus

De meeste mensen vinden het niet prettig om te praten over hun financiën. Zeker niet als zij hier het overzicht in zijn kwijt geraakt. In de budgetcursus van Quitte zult u ontdekken dat u zeker niet de enige bent. De cursus wordt gegeven in 4 lessen van 2 uur en de volgende onderwerpen zullen worden behandeld;

  • Ordenen van uw administratie
  • Inkomsten en uitgaven
  • Budgetteren
  • Maand- en jaarbegroting maken
  • Bespaartips
  • Bijhouden van een kasboek

De training is voor iedereen bedoeld die meer inzicht wil krijgen in zijn financiën. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Quitte.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Quitte en ik maak graag tijd voor u.